III Międzynarodowy Konkurs NAŁĘCZÓW & SKRZYPCE

Fundacja Agli Artisti zaprasza na III Międzynarodowy Konkurs „Nałęczów i Skrzypce”, który odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2018. Konkurs jest otwarty dla skrzypków wszystkich narodowości. Przesłuchania konkursowe odbywać się będą w auli Pałacu Małachowskich w Nałęczowie oraz w Sali koncertowej Nałęczowskiego Ośrodka Kultury i będą otwarte dla publiczności. Impreza odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: grupa I – uczniowie szkół podstawowych do lat 14., grupa II – młodzież gimnazjalna i licealna do lat 19. Grupa III,  to studenci i absolwenci. Dla grupy najmłodszej przewidziano dwa etapy konkursowe, zaś grupa młodzieżowa oraz studencka przedstawi swoje umiejętności podczas trzech etapów przesłuchań. Organizatorzy przewidują łączną pulę nagród w kwocie 30 tysięcy złotych. Grand Prix Konkursu będą mistrzowskie skrzypce, wykonany przez polskiego lutnika Tomasza Madeja. Instrument został ufundowany przez lutnika oraz Burmistrza Nałęczowa Pana Andrzeja Ćwieka. Ostatecznego podziału wszystkich nagród i wyróżnień dokona międzynarodowe Jury konkursu. Impreza jest połączona  z III Międzynarodowym Festiwalem Nałęczów i Skrzypce – Spotkanie z Mistrzem oraz z III Międzynarodowym Kursem im. Tadeusza Wrońskiego. Mistrzami będą koncertujący skrzypkowie z Polski i z zagranicy, laureaci międzynarodowych konkursów skrzypcowych  i fonograficznych. Wirtuozi ci będą również wykładowcami klas mistrzowskich w trakcie trwania kursu. Pod ich okiem młodzi adepci z Polski oraz innych krajów będą mogli przygotować się do Konkursu „Nałęczów i Skrzypce”.

Serdecznie zapraszamy!

Wybierz język / Select Your language

          

ORGANIZATOR:

Fundacja AGLI ARTISTI

Sekretarz kursu: Nina Boryca-Łuka

fundacja.agli.artisti@gmail.com

mobile: 501 778 125

SPONSORZY: